VP: 103/11 Đường 20, KP4, HBC, Thủ Đức

We’re open Monday – Friday, 8 a.m. – 7:30 p.m. GMT+7

Đồ Điện Sài Gòn

103/11 Đường 20, KP4, P.HBC, Thủ Đức

Kinh Doanh: 0938.297.502

Văn Phòng: 0908.334.337

[email protected]

 www.dodiensg.com

 8h00 – 17h30 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy